Høie åpner for OPS i Stavanger

Helseminister Bent Høie mener det er aktuelt å invitere private med i byggingen av nytt sykehus i Stavanger.

NYTT STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS: Ett av de tre alternativene er å videreutvikle og bygge nytt her på Våland. Nordic/COWI er engasjert for å utarbeide skisseprosjekt. Dette fellesskapet består av: Nordic Office of Architecture, AART arkitekter, COWI in

– Det vil være spennende å prøve ut en OPS-modell (Offentlig Privat Samarbeid, red. anm.) ved bygging av nytt sykehus her i landet. Hvis det kommer et godt begrunnet forslag, vil det i alle fall ikke møte noen prinsipiell motstand i regjeringen, sier helse- og omsorgsministeren til Stavanger Aftenblad.

Høie gjestet nylig fylkesårsmøtet til Rogaland Høyre, der finansieringen av nytt sykehus var ett av temaene. I en uttalelse fra møtet pekes det på OPS som en aktuell finansieringløsning.

Etter Rogaland Høyres mening favoriserer dagens finansiering en gradvis utbygging, mens det er vanskelig å skaffe midler til å bygge et helt nytt sykehus.

– Det er lite logisk at et helseforetak må finansiere bygging av ett nytt sykehus gjennom å spare inn investeringskostnadene ved å kutte i kostnadene til drift av dagens sykehus, mener Rogland Høyre