HMS i Sykehusbygg: Strenge HMS-krav gir tryggere arbeidsplasser

2664. Det er tallet på antallet registrerte arbeidsskader i bygg- og anleggsbransjen i 2019, i følge en  rapport fra Arbeidstilsynet. På tross av styrket innsats over flere år er næringen fremdeles den mest utsatte for skader og arbeidsskadedødsfall. 

Det skal være trygt å gå på jobb i bygg- og anleggsbransjen. Sykehusbygg er i en posisjon som gjør det mulig å stille krav til bransjen.

- På landsbasis er bygg- og anleggsbransjen en verstingbransje. Hvis denne bransjen skal være et attraktivt sted å jobbe for fremtidens arbeidstakere må det være trygt å gå på jobb, sier Morten Nordanger, spesialrådgiver for Arbeidslivskriminalitet (A-krim) i Sykehusbygg HF.

Nordanger peker på at Sykehusbygg HF har en posisjon som gjør det mulig å stille krav til bransjen.

- Som byggherrens representant i de store sykehusutbyggingene har vi mulighet til å stille strenge krav til HMS og seriøsitet, og det er en posisjon vi bruker. Vi vil at mannskapet på våre byggeplasser skal dra hjem fra jobb i like god form som da de kom, sier han.

Morten Engeset-Nordanger.jpg

Morten Nordanger, spesialrådgiver for Arbeidslivskriminalitet i Sykehusbygg HF.

Men hva gjør dere faktisk for å forhindre at skader og ulykker oppstår?

- Nummer én er at vi har et skarpt fokus på sikkerhet og stiller krav som er i tråd med, eller strengere enn, kravene i byggherreforskriften. Nummer to er at vi rutinemessig følger dette opp gjennom faste sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- koordineringsmøter på byggeplassen. Våre koordinatorer i utførelsesfasen (KU) gjør en uvurderlig jobb med dette sammen med HMS-lederne hos våre kontraktsparter, forteller Nordanger.

Men det gjør vel også prosjektene dyrere?

-Nei, det trenger ikke være dyrere å planlegge for sikkerhet. Ta en glassfasade for eksempel, som skal monteres på utsiden av et nybygg. Hvordan gjøres det sikkert, hvordan må det festes slik at det ikke detter ned, og i verste fall om det skulle løsne; hvor lander det? Ved å gjøre de vurderingene tidlig kan man designe seg bort fra risikoelementene, eller finner løsninger for å håndtere de, men da må de først bli avdekket. Det er både billigere og bedre å avdekke risikoer tidlig i prosjekteringsfasen enn etter at skaden har skjedd.

-I tillegg handler det om systematisk arbeid og gjenbruk av erfaringer. Vi samler beste praksis fra prosjekt til prosjekt, slik at listen for godt HMS-arbeid hele tiden forflytter seg og blir bedre, sier han.

Hvordan oppleverer leverandørene kravene?

-Jeg snakker med alle HMS-lederne ute i prosjektene, og jeg opplever at de fleste er positive til at det stilles strenge krav. Det er noen kulturelle og regionale forskjeller, men vårt utgangspunkt er at det skal være trygt å gå på jobb uansett hvor man jobber, og da må kravene være like for alle, sier han.

Har digitalisert HMS-oppfølgingen på byggeplass 

Sykehusbygg HF bruker systemet HMSreg for å følge opp at HMS-kravene blir etterlevd på byggeplassen.

- Det krever mye ressurser å drive god HMS-oppfølging på byggeplassen. HMSreg digitaliserer og forenkler dette arbeidet. I tillegg får vi bedre kontroll enn med manuelle stikkprøver. Det stiller krav til entreprenørene om at alle som skal være på byggeplassen må være registrert og ha HMS-kort, men når det først er på plass blir arbeidsflyten veldig god.

Ifølge Nordanger gjør systemet det enklere å gi god oppfølging og veiledning til etterlevelse av regelverket.

-Systemet overvåker spesifikke krav som gir oss muligheten til å reagere om noe er feil. På den måten kan vi veilede våre kontraktsparter og bidra til bedre etterlevelse av regelverket. Gevinsten for samfunnet er størst når feil og adferd blir korrigert, avslutter han.