HENT fikk psykiatrikontrakten i Trondheim

Sykehusbygg har tildelt HENT kontrakten på nybygg for akuttpsykiatri på Østmarka i Trondheim.  Utbyggingen gjennomføres som totalentreprise, og kontrakten har en verdi på om lag 123 millioner kroner ekskl. mva.

Psykiatribyggets areal er 4600 kvadratmater (bruto). Det får 40 sengeplasser og oppføres med to etasjer i en vernet park med unik utsikt over Trondheimsfjorden. Meningen er at bygget skal kunne benyttes til generell psykiatri når akuttpsykiatrien eventuelt flytter til Øya sentralt i byen, sammen med det øvrige St. Olavs Hospital.

Sykehusbygg har byggherrerollen

På Østmarka ivaretar Sykehusbygg byggherrefunksjonen på vegne av St. Olav Eiendom, og rett etter sommerferien går prosjektet inn i en samhandlingsfase. Den går fram til byggestart i februar 2016, og innflytting er planlagt i siste del av 2017. Nødvendig riving i området vil foregå fra oktober i år.

Sykehusbyggs prosjektleder er Lars Abrahamsen. Han har høye ambisjoner for psykiatribygget på Østmarka.

MERK: Klagefristen for kontraktstildelingen går ut 15. juni klokka 12.