Helseframstøt fra Finland

– Jeg oppfatter Sykehusbygg som en åpen og kompetent organisasjon på leting etter nye løsninger. Da er det all grunn til å samarbeide med Finland, sier Erik Lundberg, finsk ambassadør i Norge.

AMBASSADØR: Erik Lundberg, Finlands ambassadør i Norge. Han viste denne presentasjonen under møtet med Sykehusbygg. Kilde: Finpro  Foto: Finlands ambassade.

Lundberg ledet nylig en større delegasjon fra Finland med særlig interesse for Sykehusbygg og andre kunnskaps- og utviklingsmiljøer i Trondheim.

Verdensledende

Under besøket i Sykehusbygg poengterte Lundberg at Finland er ett av få land i verden som eksporterer mer enn det importerer av helseteknologi.

Han la også vekt på Finlands massive investeringer i utvikling og forskning (3 % av BNP – det dobbelte av Norge), og kunne fortelle at finske medisinsk-tekniske løsninger nå er verdensledende innen kreft-, diabetes-, nevrologi- og vaksinasjonsteknologi.

Digital Hospitals

For et nyetablert nasjonalt utviklingsforetak som Sykehusbygg, så ambassadør Lundberg det som særlig viktig å løfte fram det finske programmet innen IKT-logistikk i helsesektoren: Digital Hospitals

– Dette er innovasjon høyeste nivå og bør interessere alle som planlegger og bygger sykehus, ifølge Lundberg.

Ambassadøren pekte dessuten på at den finske og norske forretningskulturen er temmelig lik. Dette gjør det enkelt å utvikle samarbeid mellom de to lands forsknings,- teknologi- og næringsinteresser.

Samtidig understreket Lundberg betydningen av et sterkere nordisk samarbeid på dette området.

Merk: Sykehusbyggs Kari Solem Aune (fagansvarlig for spesialrom) reiser om kort tid til Finland for å vurdere hvordan de finsk-norske forbindelsene kan utvikles på sykehussektoren. Hun besøker blant annet Digital Hospitals-programmet.