Harald Lundqvist ny styreleder i Prosjekt Norge

Fagansvarlig for prosjekt og virksomhetsstyring i Sykehusbygg, Harald Lundqvist, er valgt som styreleder i "Prosjekt Norge – Norsk senter for prosjektrettet virksomhet". Valget ble avholdt på generalforsamlingen Partnerforum.

– Jeg er stolt over å ha blitt valgt til styreleder i en så viktig organisasjon som Prosjekt Norge og samtidig takknemlig for tillitten som er vist meg. Jeg har vært i Sykehusbygg siden januar, og tror dette vervet vil være svært nyttig i mitt videre arbeid for Sykehusbygg, sier Harald Lundqvist, og fortsetter:

– Særlig nå som vi er i en oppbyggingsfase. Det er etablert flere relevante Community of Practice (CoP) hvor vi får tilgang til mange andre virksomheters erfaring. Vi får også tilgang til ny kunnskap gjennom de akademiske partnerne og det praksisnære samarbeidet i forskningsprosjektene.

– Svært gledelig
Harald har også tidligere vært styreleder i Prosjekt Norge, den gang som representant for Telenor. Når han meldte overgang til Sykehusbygg i januar, ble han også Sykehusbygg sin styrerepresentant, og ble gjenvalgt som styreleder torsdag 11. februar. Bjørn Remen, viseadministrerende direktør i Sykehusbygg, er vararepresentant for Lundqvist.

– At Harald er valgt som styreleder i Prosjekt Norge er svært gledelig både for oss og for Prosjekt Norge. Harald sin kompetanse og lange erfaring innenfor prosjekt- og virksomhetsutvikling gjør han til en utmerket styreleder. Vi er sikre på at hans erfaringer og arbeidsoppgaver som styreleder også kommer til å bidra positivt inn i jobben hans. Det er en vinn-vinn situasjon, sier Ann Elisabeth Wedø, administrerende direktør i Sykehusbygg.

Prosjekt Norge er en nasjonal arena for utveksling av erfaringer og bygging av nettverk og representerer et sterkt fagmiljø som fungerer som en ekstern referanse til virksomheters egen prosjektkompetanse. Prosjekt Norge er et forskningsbasert samarbeid med norsk næringsliv og forvaltning. Fundamentet i senteret er de organisasjonene som har gått inn som partnere. Senteret er eid av NTNU, men også BI, SINTEF, NMBU og UiA er akademiske partnere.

Sykehusbygg er en av 28 bedriftspartnere i Prosjekt Norge. De øvrige bedriftspartnerne driver innenfor både næringsliv og forvaltning. Mer informasjon finnes her: www.prosjektnorge.no