Fremtidens Teknologinotat – konsekvenser for langtidsplanlegging av sykehusbygg

Hvilke konsekvenser har fremtidens teknologiske trender på sykhusplanlegging om syv- ti år? Sykehusbygg HF har utarbeidet første utgave av Teknologinotat for å belyse de mest sentrale utviklingstrekkene.

Vil fremtidens superspesialist i helsetjenesten automatisk sende ut prehospitale medisindroner med skreddersydd nanomedisin til hjemmeovervåkede pasienter med intelligente kropps-sensorer? Eller vil norske sykehus være de siste som kjøper inn stasjonære PC-er i 2040? 

Teknologinotatet er utarbeidet for å synliggjøre hovedtrender innen teknologi og etter beste evne redegjøre for sannsynlig betydning for fremtidig dimensjonering og planlegging av sykehus.

Det finnes i vår tid utallige nye teknologitrender. Vi har avgrenset trendene til de som spesielt vil ha konsekvenser og effekter på planlegging av dimensjonerende elementer av sykehusbygg i Norge. Dette gjelder både teknologitrender som vil påvirke pågangen til helsetjenesten, trender som påvirker arbeidsdelingen mellom ulike deler av helsetjenesten og teknologitrender som påvirker pasientstrømmer, arbeidsprosesser og arbeidsflyt innad i sykehusene.

Les Teknologinotatet her