Første bygg er overlevert

 Sykhusbyggs første byggeprosjekt er overlevert: Det rehabiliterte «1930-bygget» ved St. Olavs Hospital.

1930-BYGGET: Sentralt plassert mellom det opprinnelige og rehabiliterte hovedbygget fra 1902 (t.v.) og det nye Bevegelsessenteret (t.h.)

​Dette er sykehusets gamle kjøkkenbygning som opprinnelig sto på riveplanen til St. Olav-prosjektet. Men med den landsomfattende verneplanen for sykehusbygg fra 2006, ble bygget bevart – og etter hvert pietetsfullt utvendig rehabilitert. Nå er det 85 år gamle huset også fullstendig ombygd og modernisert innvendig og skal tas i bruk som et unikt fellesbygg for St. Olavs Hospital og NTNUs medinske fakultet.

Takk til Riksantikvaren

– Det er ikke så ofte vi sykehusdrivere takker Riksantikvaren, men det gjør jeg. Uten vernebestemmelsene hadde det ikke vært noe 1930-bygg, sier adm. direktør Nils Kvernmo.

Sykehus- og fakultetsledelsen blir samlokalisert i nybygget, og ifølge Kvernmo vil dette utgjøre en sterk kraft i arbeidet med å utvikle stadig tettere forbindelser mellom medisinske forskning, undervisning og pasientbehandling.

– Nå sender vi en klar beskjed til hele sykehusorganisasjonen om at vi er og blir et integrert universitetssykehus, poengterer Kvernmo.

Overlevering

OVERLEVERING: Ingen norsk sykehusdirektør har fått overlevert så mange topp moderne bygg som Nils Kvernmo (t.v.) ved St. Olavs Hospital. Sykehusbyggs fungerende sjef, Bjørn Remen, signerer de nødvendige protokollene. Foto: Christina Yvonne Olsen.

Siste byggeoppdrag i fase 2

1930-bygget er et etterbestilt oppdrag i St. Olav-prosjektet og det siste i den omfattende byggefase 2 på Øya. Denne gang som tidligere har Helsebygg Midt-Norge hatt prosjektledelsen, men etter virksomhetsoverdragelsen 1. april, sorterer prosjektet under Sykehusbygg.

Under overleveringen 18. mai rettet St. Olav-sjefen  en særlig takk til Helsebygg/Sykehusbygg og framhevet prosjektorganisasjonens «framsynthet, strategisk-politiske evner, og gjennomføringskraft.»

– Lykke til som nasjonalt foretak, sa Kvernmo.

BYGGEFAKTA

  • Rehabiliteringen av 1930-bygget omfattetr alle tre etasjer, pluss kjeller
  • Samlet bruttoareal: 1700 kvadratmeter
  • Byggekostnader: Om lag 40 mill. (ekskl. mva.)
  • Prosjektledelse: Helsebygg Midt-Norge / Sykehusbygg
  • Totalentreprenør: HENT
  • Teknisk entreprenør: Bravida
  • Arkitekter: Rambøll og pka Arkitekter – med vikige bidrag fra sykehus/universitet under skisse- og forprosjekt
  • Utsmykking: May Bente Aronsen og Anders Lian

 Interessert i 1930-byggets historikk? Se denne presentasjonen

Se også Helsebygg.no i arkivert form – prosjektdokumentasjon fra 1998 til 2014