Flertall for Molde i Helse Midt-Norge

Styret i Helse Midt-Norge  har med åtte mot to stemmer gått inn for å bygge det nye fellessykehuset på Opdøl i Molde kommune. Helseministeren har varslet endelig beslutning 19. desember.

​17. desember ble Molde også vedtatt som utbyggingssted av Helse Møre og Romsdals styre. Det skjedde med fem mot fire stemmer. Mindretallet i de regionale og lokale helsestyrene ønsket å plassere det nye sykehuset på Storbakken i Kristiansund kommune.

Ferdig sykehus i 2021?

Striden om hvor fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal skal bygges har vært svært langvarig, motsetningsfylt og politisert. Nå gjenstår det å se om vedtakene før jul skaper ro, slik at det omfattende planarbeidet kan komme i gang neste år. I så fall kan sykehuset for Nordmøre og Romsdal trolig stå ferdig  i 2021. I den kommende plan- og byggeprosessen er det ventet at Sykehusbygg blir en vesentlig aktør.

Lang sykehusstrid i korte trekk

 • I 2006 vedtok Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Midt-Norge at det skulle bygges et nytt sykehus på Eikrem i Molde. Byggestart var satt til 2012.
 • Fram til slutten av 2009 var det enighet om at regionen skulle ha to lokalsykehus med fulle funksjoner – ett i Kristiansund og ett i Molde.
 • I november 2009 ble det besluttet at fødeavdelingen og akuttkirurgi-avdelingen i Kristiansund skulle overføres til Molde. Det skapte sterke reaksjoner i Kristiansund.
 • I 2011 ble Helse Nordmøre og Romsdal slått sammen med Helse Sunnmøre. Samme år bestemte regjeringen at det skulle utredes igjen om det skulle være ett eller to sykehus i regionen.
 • Astrid Eidsvik blir samme året utnevnt som leder for hele organisasjonen.
 • I desember 2012 ble det vedtatt at det skal bygges ett felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. Til sammen seks alternative tomter ble presentert i de tre kommunene Kristiansund, Gjemnes og Molde.
 • Etter høringsrundene var det tre tomteforslag igjen: Opdøl i Molde, Storbakken i Kristiansund (Frei) og Astad i Gjemnes.
 • 4. desember 2014 gikk administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik, av på dagen. Hun begrunnet avgangen med at Helse Midt-Norge hadde grepet inn i arbeidet på en uakseptabel måte.
 • Styreleder i Helse Midt-Norge, Ola H. Strand, bekreftet at det har vært en uenighet mellom Eidsvik og HMN.
 • 8. desember 2014 ble Dag Hårstad konstituert som ny administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal.
 • 10. desember 2014 la Helse Møre og Romsdal fram styresaken uten innstilling, men gjorde klart at Astad i Gjemnes ikke kom til å bli anbefalt.
 • 11. desember gikk Helse Midt-Norges toppsjef, Daniel Haga, inn for at det nye fellessykehuset blir bygd på Opdøl i Molde.
 • 17. desember vedtok styret i Helse Møre og Romsdal at sykehuset blir plassert samme sted.
 • 18. desember skal Helse Midt-Norge gjøre sitt vedtak i saken.
 • 19. desember ventes den endelige avgjørelsen fra helseminister Bent Høie.

Kilde: NTB / NRK