Flere ønsker å bygge nytt psykiatribygg i Kristiansand

4 tilbydere meldte seg på i prekvalifiseringskonkurransen om å få bygge nybygget for psykisk helsevern på Sørlandet sykehus HF i Kristiansand. Alle de 4 tilbyderne ble kvalifisert for å komme med tilbud om å bli totalentreprenør.

Slik blir det nye psykiatribygget på Sørlandet sykehus

– I et så presset marked er det er svært bra at fire kvalifiserte tilbydere vil være med å gi tilbud. Den forrige konkurransen måtte dessverre avlyses, derfor er det nå gledelig at vi er i gang igjen etter 15 måneders utsettelse, sier prosjektleder Lars Abrahamsen fra Sykehusbygg.

Sykehusbygg søkte etter en tilbyder som kan levere en totalentreprise med integrert samhandling. Det er en kontraktsform hvor entreprenørens kjernekompetanse er i fokus i den tidlige fasen av prosjektløpet. Det blir ikke stilt krav om tekniske samarbeidspartnere, rådgivere og arkitekter i tilbudet. Disse skal anskaffes i fellesskap i samhandlingsfasen med den totalentreprenøren som vinner konkurransen. På denne måten ønsker man å utarbeide et forprosjekt som kan besluttes uten behov for å gjøre endringer i etterkant.

Nytt bygg for psykiske helsevern på Eg i Kristiansand skal inneholde 8 døgnenheter med til sammen 80 døgnplasser, poliklinikk, kontorfunksjoner og akuttmottak. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) ved Sørlandet sykehus HF skal samle alle døgnenheter for voksenpsykiatri i nytt akuttbygg – fordelt på 7 døgnenheter, med til sammen 70 senger. Døgnenheten (Ungdomsklinikken) til Avdeling for barn – og unges psykiske helse (ABUP) flyttes fra Arendal til ny døgnenhet med til sammen 10 senger.

– Flere av psykiatribyggene i Norge har en slitt bygningsmasse, og at det nå bygges nye og sunne bygg for denne pasientgruppen er bra, sier prosjektleder Abrahamsen.

Han var også prosjektleder på psykiatriutbyggingene på Østmarka og Levanger i Trøndelag, og sammen med resten av prosjektorganisasjonen, tar han med seg flere nyttige erfaringer derifra når det nå skal bygges på Sørlandet.

– Selv om rammer og vilkår kan være ganske så forskjellige mellom ulike prosjekt så er det også en del fellestrekk, sier Abrahamsen. Vi i Sykehusbygg skal sørge for god erfaringsoverføring og benytte oss av både forskningsbasert og erfaringsbasert utforming av bygget, forteller han.

Tentativ framdrift for prosjektet er:

AKTIVITETTIDSPUNKT
Kvalifikasjons- og tilbudsfaseOkt 2018-mar 2019
Tildeling og inngåelse av totalentreprisekontraktMar 2019
Samhandlingsfase / ForprosjektfaseMars-des 2019
Overtakelse/innflyttingHøsten 2022

 

Les mer på http://sykehusbygg.no/prosjekter/nybygg-psykisk-helsevern-sorlandet-sykehus/