Evalueringsrapport fra Nordlandssykehuset Vesterålen

Høsten 2017 var det tre år siden Nordlandssykehuset Vesterålen (NLSH Vesterålen) sto ferdig. I den forbindelse ble det gjennomført en evaluering av byggeprosjektet.

Hovedinntrykket fra evalueringen er at NLSH Vesterålen har fått et bygg med en god totalløsning. Enheter og funksjoner som samarbeider tett, er plassert i nærheten av hverandre. Dette bidrar til å understøtte effektive pasientforløp og arbeidsprosesser.

Rapporten peker imidlertid også på noen utfordringer knyttet til ressursutnyttelse, organisatoriske valg og bygningsmessige begrensninger. Evalueringsrapporten som nå er ferdig, er utarbeidet av Sykehusbygg HF på bestilling fra Nordlandssykehuset HF. Den er et viktig bidrag til erfaringsoverføring fra dette prosjektet til andre prosjekter i framtiden.

 

Du kan lese evalueringsrapporten her