Entreprenør med tro på Sykehusbygg

– Dette blir bra. Som entreprenør har jeg tro på Sykehusbygg og kompetansemiljøet som utvikles i det nasjonale foretaket, sier Jan Jahren, adm. direktør i HENT.

LEDENDE: Akuttbygget på Østmarka har som ambisjon å være ledende i sitt slag innen psykisk helsevern: Oppdragsgiver er St. Olavs Hospital/St. Olav Eiendom. Sykehusbygg har prosjektledelse og byggherrefunksjon. Arkitekt: Nordic Ill: Nordic

Jahren og hans selskap sikret seg nylig den første kontrakten nyetablerte Sykehusbygg har signert med en byggentreprenør: det akuttpsykiatriske nybygget på Østmarka i Trondheim (St. Olavs Hospital).

Satser på sykehus

– For HENT er dette et viktig oppdrag. Sykehus er et av våre satsningsområder, og de siste årene har vi hatt gode erfaringer med et titalls sykehusprosjekter i Bodø, Ålesund, Trondheim og Oslo-området. Disse har bidratt sterkt til å utvikle selskapet, og vi har heller ikke tapt penger på noen av prosjektene, forteller Jahren.

HENT har ekspandert kraftig på kort tid, og den årlige omsetningen er på over 5 milliarder kroner. Selskapet bygger i 14 fylker og regner seg som landets femte største entrprenørselskap. Ifølge Jahren er HENT også svært opptatt av å forbedre gjennomføringsmodellene i prosjektene, og han vedgår at norsk byggebransje generelt har vært for lite opptatt av effektvisering og nye produksjonsmåter.

Signering av avtale med HENT

SIGNERING: Totalentreprisekontrakten ble signert 23. juni. Fra venstre: Jan Jahren (HENT), Lars Abrahamsen (Sykehusbygg) og Åge Lien (St. Olav Eiendom) Foto: Sykehusbygg

Samhandling er framtida

Men dette er et tilbakelagt stadium, i alle fall for HENTs vedkommende. Nå ser Jahren fram til å gå inn i en såkalt samhandlingsperiode, der psykiatribygget prosjekteres i tett samarbeid mellom totalentreprenør, prosjekt-/byggherreorganisasjon og oppdragsgiver. Samhandlingen starter i begynnelsen av august og varer til byggestart på nyåret 2016. Før jul 2017 vil bygget på Østmarka være klar for innflytting.

– Samhandling mellom alle involverte parter i byggeprosjektene er krevende, men helt opplagt framtidas løsning. Slik demmer vi opp for taktisk spill fra særinteresser og sørger for at prosjektet som sådan står i sentrum. Utstrakt bnrukermedvirkning er også viktig for et vellykket resultat. Dette ser Østmarka-prosjektet ut til å ivareta på beste måte, sier Jahren.


Les mer om Østmarka-prosjektet:

HENT fikk psykiatrikontrakten i Trondheim

Høye ambisjoner for psykiatribygg