En markant ettåring

– Sykehusbygg må være lyttende og lærende og alltid lete etter gode løsninger, sa statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helsedepartementet på Sykehusbyggkonferansen 2015.

MERVERDI: – Sykehusbygg må skape merverdi for helseforetakene, sa statssekretær Erlandsen ved åpningen av Sykehusbyggkonferansen 9. november. Blant tilhørerne t.h.: Sykehusbyggs styreleder, Steinar Frydenlund. Foto: Stein Risstad Larssen

Ett år etter stiftelsen av det nasjonale foretaket, var i alt 240 sykehusplanleggere og -byggere samlet i Trondheim 9. og 10. november. Hovedtemaene på konferansen var standardisering i planlegging/bygging, kunnskapsdeling – og hva som må til for at Sykehusbygg skal lykkes?

– Må skape merverdi

Til det siste svarte statssekretær Erlandsen: Merverdi for helseforetakene!

– Vi forventer at Sykehusbygg leverer det helseforetakene trenger, og vi har gitt et klart styringssignal om at de skal benytte Sykehusbygg i alle prosjekter over 500 millioner kroner, sa Erlandsen.

Hun minnet også om at Norge er et lite land, og mente kraftsamling av kompetanse i Sykehusbygg ville strekke ressursene lenger.

– Nøkkelen til suksess er standardisering, fleksibiltet og godt samarbeid med brukerne. Vi kan ikke begynne på nytt hver gang det skal bygges sykehus, sa statssekretæren.

Følger ikke Pippi

Erlandsen gjorde det ellers klart at Helse- og omsorgsdepartementet ikke følger Pippi Langstrømpes læresetning: «Dette har jeg ikke gjort før, så det går nok bra …»

 – Slikt tror vi ikke noe på. Derfor er Sykehusbygg opprettet med to hovedoppgaver. For det første skal foretaket utgjøre en kompetanseenhet som utvikler modeller, standarder, veiledere, databaser og annet felles planverktøy.

Den andre hovedoppgaven er å ivareta rådgiver- og byggherrefunksjonen i alle faser – fra utviklingsplan til  ferdig bygg, sa Erlandsen.

Hun betegnet det for øvrig som «tøft» av Sykehusbygg å arrrangere en stor konferanse bare ett år etter stiftelsen, og kunne fortelle forsamlingen at departementet får positive tilbakemeldinger om en «markant ettåring».

– En vesentlig avtale

Den nye samarbeidsavtalen mellom Sykehusbygg og NTNU ble signert under Sykehusbyggkonferansens første dag.

Denne avtalen innebærer at NTNU bistår Sykehusbygg med metodeutvikling, opplæring og ulike vurderinger, samt i videre- og etterutdanning. I tillegg vil NTNU bidra med spisskompetanse innen forskning, utvikling og veiledning. Sykehusbygg skal på sin side legge til rette for forskning, undervisning og andre tjenester for NTNU. Foretaket kommer dessuten til å formidle kunnskap om sykehussektorens tjenester, eiendom og forvaltning. – Dette er en vesentlig og omfattende samarbeidsavtale. Jeg er glad vi får den på plass allerede nå i etableringsfasen av Sykehusbygg, sier Ann Elisabeth Wedø, adm. direktør i det nye foretaket. Les mer om avtalen her