Disse skal lede Sykehusbygg

Sykehusbyggs nye adm. direktør, Ann Elisabeth Wedø (52), får med seg seks personer i sin ledergruppe, med ansvar for fagområdene: Fellesoppgaver – Plan og utvikling – Prosjektering og bygging – Økonomi – Administrasjon og HR. I tillegg kommer viseadministrerende direktør.

FELLESOPPGAVER

Leder for fellesoppgaver i det nye foretaket blir Sigmund Stikbakke (61). Han kommer fra stillingen som spesialrådgiver, bygg og eiendom i Helse Sør-Øst.

PLAN OG UTVIKLING

Marte Lauvsnes (58) er ansatt som leder for plan og utvikling. I dag er hun sykehusplanlegger i Sykehusbygg.

PROSJEKTERING OG BYGGING
Den nye lederen for prosjektering og bygging blir Edel Stokholm (42). Hun er nå sjef for modifikasjoner i Statoil.

ØKONOMI

Sykehusbyggs økonomileder heter Jørn Rørmark (48) – i dag økonomidirektør i Siva.

ADMINISTRASJON OG HR

Berit Valstad-Aalmo (51) blir leder for administrasjon og HR. Valstad-Aalmo har vært foretakets konstituerte leder for adminstrasjon, HR og økonomi.

VISEADMINISTRERENDE

Fra før er det kjent at konst. adm. direktør i Sykehusbygg, Bjørn Remen (62), blir foretakets viseadministrerende direktør.

Ann Elisabeth Wedø og Bjørn Remen

SJEFSSKIFTE: 1. august overtar Ann Elisabeth Wedø som adm. direktør i Sykehusbygg etter Bjørn Remen som har vært konstituert sjef i foretaket siden stiftelsen i november i fjor. Bak: Bygget med foretakets nye lokaler på Lerkendal. Foto: Knut Hellerud