Dialogkonferanse: Utstyrsanskaffelse til nye protonsentre i Oslo og Bergen

13. og 14. Desember ble det avholdt en dialogkonferanse på Gardemoen om utstyrsanskaffelse til nye protonsentre i Oslo og Bergen. Anskaffelsen er en del av et nasjonalt prosjekt for å kunne tilby protonterapi i alle fire helseregionene.

Prosjektleder Vigdis Hartmann i Sykehusbygg forteller om stor interesse rundt prosjektet. -Vi har samlet leverandører fra Asia, USA og Europa her på Gardemoen. På verdensbasis er det kanskje 10 aktører som kan levere komplette protonanlegg, og 8 av dem har valgt å være med her. Det er vi godt fornøyd med.

Ifølge Hartmann er hensikten med konferansen å informere leverandørene om prosjektet og anskaffelsen, men også å invitere til dialog om hvordan innkjøpsprosessen bør legge opp.
-Tidlig involvering av leverandørene er viktig for å trekke veksler på erfaringene som er gjort med protonsenter i andre land. Samtidig har vi valgt å gå opp veien selv på noen områder. Protonsentrene i Oslo og Bergen er starten på realiseringen av en nasjonal strategi for utbygging av protonterapi i alle helseregionene. Dette er unikt for Norge, og det vekker internasjonal oppmerksomhet.

Det neste steget i anskaffelsen er en prekvalifisering hvor ca 3-5 leverandører velges ut til å være med videre. Tilbudsgrunnlaget for prekvalifiseringen kommer til sommeren 2018. Protonsentrene i Oslo og Bergen har en samlet kostnadsramme på omlag 3,1 milliarder (p85) og skal stå ferdig i 2023 og 2025.