Den konstituerte kvartetten

Konstituert adm. direktør Bjørn Remen har fått følge av disse tre i den midlertidige Sykehusbygg-ledelsen: Lars Abrahamsen, kst. leder for prosjektering og bygging – Liv Haugen, kst. leder for plan og utvikling – Berit Valstad-Aalmo, kst. leder for adm./HR/økonomi.

Kvartetten leder foretaket mens det legges en omfattende stillingskabal etter tre søknadsrunder. Disse har omfattet sykehusplanleggere, ledere på ulike nivåer og administrerende direktør.

I løpet av 2015 er det ventet at om lag 40 medarbeidere vil være knyttet til foretaket, som så blir trappet gradvis opp i takt med oppdragsmengden.

          

Bjørn Remen

Bjørn Remen   

Liv Haugen

Liv Haugen

Berit Valstad-Aalmo

Berit Valstad-Aalmo 

Lars Abrahamsen

Lars Abrahamsen