Databaser som verktøy i kunnskapsledelse og kompetanseutvikling

Sykehusbygg HF er medlem i ProsjektNorge og har i samarbeid med Sintef utarbeidet en vitenskapelig artikkel.

Arbeidet er knyttet til prosjektet «Kunnskapsledelse og kompetanseutvikling i og mellom prosjekter». Artikkelen ble presentert på den årlige internasjonale konferansen «European Conference on Knowledge Management» (ECKM) i Belfast 1-2. september. Tema er databaser som verktøy i kunnskapsledelse og kompetanseutvikling.

«Knowledge management practices and usage of knowledge databases in Norwegian organizations», skrevet av Siva Ekambaram, Trine Marie Stene, Unni Dahl, Hilde Merete Tradin".

Abstract finner du her: Knowledge management practices and usage of knowledge databases in Norwegian organizations_Abstract from the final version.

Artikkelen er publisert i en artikkelsamling fra konferansen. Lenke til elektronisk utgave av alle artikler kan lastes ned fra: http://tinyurl.com/ECKM2016.