Byplanprisen til St. Olav-prosjektet

St. Olavs Hospital er tildelt den norske bolig- og byplanprisen. – Det er tilfredsstillende å se at lærdommen vi har tilegnet oss også legges merke til nasjonalt, sier Helsebygg Midt-Norges leder Bjørn Remen som også er konstituert Sykehusbygg-direktør.

​Bolig- og byplanprisen deles ut av Norsk Bolig- og Byplanforening  annethvert år, og for 2014 går altså prisen til St. Olavs Hospital i bydelen Øya sentralt i Trondheim. Her er landets  største sykehusutbygging fullført etter om lag 25 års administrativ og politisk behandling, planlegging, riving og bygging.Som hovedbegrunnelse for tildelingen sier juryen at «man har lyktes i å lokalisere sykehus og utdanning sentralt i byen.» Denne lokaliseringen er dessuten utnyttet på en innovativ måte, heter det. Juryen trekker også fram den helhetlige tenkingen i prosjektet, og at utbyggingen har gitt en ny og moderne bydel sentralt plassert i Trondheim. Med sentermodellen har man dessuten unngått ett dominerende bygg som ofte kan gi en massiv fremtoning,  fastslår juryen.

– Et enormt lagspill

– Det har vært en lang reise fra planleggingen startet i 1989. Når vi nå kan se tilbake på det som har skjedd, ser vi at det har vært et enormt samhandlende lagspill, nesten på nivå med det Nils Arne Eggen forkynner om samhandling, sa St. Olav-sjefen Nils Kvernmo da han mottok prisen på vegne av universitetssykehuset, sammen med dekan Stig Slørdahl ved NTNUs medisinske fakultet.

Kvernmo påpekte samtidig at det er mange aktører som skal takkes for at en slik pris går til sykehusutbyggingen på Øya. Det samme mente juryen, og prisen gikk derfor til følgende samarbeidende parter: St. Olavs Hospital, Helsebygg Midt-Norge, Trondheim kommune og Sør-Trøndelags fylkeskommune, samt sammenslutningen «Frisk» som vant idékonkurransen for prosjektet i 1995. Her inngikk følgende: Niels Torp / Narud Stokke Wiig / Pål G. Kavli / Gruppe 4 / Hjellnes–Cowi / Ernst & Young.


BYPLANSPRISEN: Direktørene Bjørn Remen og Nils Kvernmo mottar bolig- og byplansprisen 2014 av Marius Grønning og Øyvind Ekker fra Norsk Bolig- og Byplanforening. Foto: Frode Nikolaisen/Helsebygg Midt-Norge. 

– Strålende levert av Helsebygg

Nils Kvernmo og Stig Slørdahl takket spesielt Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune for sterk besluttsomhet samt politisk vilje og kløkt i utviklingen av universitetssykehuset.

– I tillegg har leveringen vært strålende fra Helsebygg, sa Kvermo, og poengterte at St. Olav-prosjektet er   levert både under budsjett og i samsvar med framdriftsplanen.

– Det er et privilegium at vi har ett av Europas mest moderne sykehus i Trondheim, og det er et privilegium at vi har bygd et universitetssykehus som har blitt en bydel. Dette gir både store muligheter og forpliktelser for St. Olav og NTNU som nå skal ta dette videre, framholdt Kvermo.

Samlet NTNU-campus i byen?

Både Slørdahl og Kvernmo var opptatt av at denne utbyggingen og denne prisen bare er starten.– Byplanlegging blir viktigere og viktigere. I 1950 bodde 25 prosent av jordens innbyggere i by. Nå er dette tallet på 50 prosent, og innen 2050 kan tallet ha steget til 75 prosent. Det vi har gjort her, legger derfor et viktig fundament for samlokaliseringsdebatten som nå går på NTNU om flytting av campus fra Dragvoll og ned til dette området, sa Stig Slørdahl.

– Øya den riktige løsningen

Også varaordfører Knut Fagerbakke (SV) tok et historisk tilbakeblikk på debatten som pågikk om lokalisering av det nye sykehuset rundt århundreskiftet. ­

– Jeg tør nesten ikke si nå hva jeg mente den gangen, men vi ser alle i ettertid at dette ble den riktige løsningen. Det er ingen tvil om at det var turbulente tider når det gjelder lokaliseringen, også innad i mitt eget parti. Derfor er det flott å se at vi kan få i både pose og sekk når vi ser diskusjonen rundt en helhetlig campus for NTNU, sa Fagerbakke, og la til:

– At dette har blitt en av Trondheims fineste bydeler, er også et soleklart pluss! Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, Sør-Trøndelag fylkeskommune, viste på sin  side til det gode politiske arbeidet som ble gjort fra starten av, og ønsket universitetssykehuset lykke til med videre drift på Øya.

– Sykehusbygg i samme området

Direktør Bjørn Remen i Helsebygg Midt-Norge la særlig vekt på synergieffektene i kjølvannet av utbyggingen.

– Det er tilfredsstillende å se at lærdommen vi har tilegnet oss også legges merke til nasjonalt. Derfor er det med stolthet vi kan konkludere med at Sykehusbygg (med Remen som konst. leder, vår anm.) nå er etablert som en nasjonal organisasjon som skal ha hovedkontor her i Trondheim.

– Med tanke på hvor mye spennende som nå er under utvikling mellom Kalvskinnet og Tempe, er det heller ingen tvil om at hovedkontoret for Sykehusbygg skal ligge nettopp i dette området, sa Bjørn Remen.

Bolig- og byplanprisen er vanligvis et grafisk blad, men med årets store antall vinnere gikk prisen denne gang som en pengegave (20 000 kroner) til Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital.