BIM i lomma på byggeplassen

BIM i lommeformat inntar de store byggeplassene. I mai lanseres programvaren som er utviklet av NTNU-gründere med bidrag fra sykehusbyggere.

Den nye teknologien gjør det mulig å streame  bygningsinformasjonsmodeller i 3D på nettbrett eller mobiltelefon. Det betyr at brukerne lett kan navigere i modellen og finne ønsket informasjon overalt på byggeplassen. Og når byggeplanene revideres, får alle involverte straks tilgang til oppdatert informasjon.

I dag er de tunge 3D-modellene som regel låst til kraftige datamaskiner på kontoret, og filene er for store til  å håndteres av mobile enheter.

Raskere og bedre kommunikasjon

En annen vesentlig fordel med programvaren «Rendra O» er at folk på byggeplassen, ved hjelp av enkel og rask tilgang til felles modell, kan kommunisere godt og hurtig med kolleger på kontoret. Med denne teknologien kan man også dokumentere kvalitets- og HMS-avvik – og knytte informasjonen direkte til BIM-modellen, slik at den blir tilgjengelig for alle i byggeprosjektet.

Ifølge Rendra-gründerne vil programvaren bidra til mer effektiv bygging.  Det trengs i en bransje  der det antas at opp mot en tredel av kostnadene sløses bort på grunn av feil, mangelfull informasjon og uproduktiv aktivitet.

Prøvd ut i sykehusprosjekter

Allerede i 2012 hadde Rendra utviklet teknologien som skulle til for å streame 3D-modeller. Men pionerene trengte innpass i komplekse byggeprosjekter, der «BIM i lomma» kunne testes ut og gjøre nytte. Det fikk de både i St. Olav-prosjektet og Prosjekt nytt østfoldsykehus, slik det går fram av disse filmene:

Østfold-video: Byggeleder Helge Underland i Prosjekt nytt østfoldsykehus, viser hvordan Rendra O benyttes på byggeplassen.

St. Olav-video: Sykehusplanlegger Pål Ingdal i Sykehusbygg demonstrerer Rendra O i 1930-bygget som er under rehabilitering ved St. Olavs Hospital.


Se også: Rendra.no