Åpner prosjektkontor på Hjelset

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal har åpnet prosjektkontor på på Hjelset. – Dette er en viktig dag. De som skal planlegge det nye sykehuset på Hjelset og spesialisthelsetjenestetilbudet i Kristiansund, har nå fått et møtested, sier Espen Remme, adm.dir i Helse Møre og Romsdal.

MERKEDAG: SNR-prosjektet rykker inn på Hjelset. Foto: Helse Møre og Romsdal

I bygget på østsiden av sykehustomta får Sykehusbygg seks arbeidsplasser. I tillegg skal prosjektlederne Merete Hagbø  og Astrid Johanne Brandshaug ha fast arbeidsplass på kontoret, sammen med en kommunikasjonsrådgiver fra Helse Møre og Romsdal.

Et tilsvarande prosjektkontor i Kristiansund skal også åpnes så snart som mulig, melder Helse Møre og Romsdal.

– Dette må ses i sammenheng med initiativet frå Orkidé (Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre) om å etablere et senter for helseinnovasjon, sier Espen Remme.

Se også NRK-sak:
– En milepæl for det nye sjukehuset