Åpent møte om Senter for psykisk helse, Øya

Onsdag 15. juni ble det holdt åpent møte i forbindelse med planoppstarten til prosjektet Senter for psykisk helse, Øya (SPH). Trondheim kommune har vurdert at tiltaket skal konsekvensutredes i tråd med planprogram "Bycampus Elgeseter".  


Dokumenter i saken kan leses lenger ned på siden.