– Takk for tålmodigheten, søkere!

Interessen for de utlyste stillingene i Sykehusbygg har som kjent vært oppløftende stor, og nå er det om å gjøre at søknadsprosessen blir så god som mulig. Den vil nødvendigvis ta noe tid, men om få dager begynner intervjuene. – Takk for forståelse og  tålmodighet, sier Sykehusbygg-ledelsen.

Aktuelle kandidater til de første stillingene vil bli kalt inn til intervju i uke 18 (fra 27. april).  Deretter blir det fortløpende intervjurunder i hele mai og første del av juni – til og med uke 24.

MERK: Dette betyr at alle fortsatt er med i prosessen. Så snart en stilling er besatt, vil vi informere alle involverte så godt det lar seg gjøre.

Spørsmål om søknadsprosessen i rettes til: bjorn.skogstad@habberstad.no

Les mer  om de populære stillingene