– Norske sykehus ikke så dyre som mange tror

Ny rapport slår hull på myten om at norske sykehus koster dobbelt så mye som danske sykehus.

– Det er gjort en detaljert sammenligning mellom to konkrete prosjekter. Prosjektet Universitetshospital Køge i Danmark og nytt Østfoldsykehus i Norge, sier prosjektsjef Øyvind Ludvigsen i Sykehusbygg AS i et intervju med Byggfakta.

På Sykehusbyggkonferansen i Trondheim la han frem resultatene fra den nye rapporten, som Sykehusbygg har tatt initiativ til.

 – Vi har sett på om det er generelle forskjeller mellom landene som påvirker kostnadsnivået.

 16 prosent forskjell

I Norge anslås kvadratprisen ved bygging av et nytt sykehus til å ligge rundt 70 000 kr/m2, mens den i Danmark anslås til å være 29 000 kr/m2. Dette er også regnestykket som ligger bak mange av artikkelene om de kostbare sykehusprosjektene i Norge. Rapporten viser derimot at regnestykket slett ikke er så enkelt, forklarer Ludvigsen.

– Justert for nasjonale og lokale forhold er forskjellene i denne rapporten vurdert til å ca. 8800 NOK/m2. Det er 16 prosent forskjell.

 

 Store forskjeller

 Rapporten avdekker flere forskjeller i budsjettforutsetningene.

– Infrastruktur som veianlegg utenfor tomtegrensen, inngår generelt ikke i byggebudsjettet i Danmark. Grunnforholdene er også mye mer krevende i Norge enn i Danmark, som heller ikke har de samme klimakravene og krav til jordskjelvsikring, sier Ludvigsen.

Han føyer til at også kravene til teknikk og IKT er forskjellige.

– Administrasjon og prosjektering løses på en annen måte og det generelle prisnivået er sju prosent lavere i Danmark.

 Grundig vurdering

Ludvigsen stiller selv spørsmålet i denne rapporten om man sammenligner epler og pærer, for de ulike prosjektene som blir sammenlignet er slett ikke så like.

– Denne rapporten viser at det kreves en grundig vurdering av tallmateriale ved benchmarking.


Nøkkeltall:

Universitetshospital Køge

Disposisjonsforslag i 2016

Prisoverslag basert på rådgivers erfaring fra tilsvarende bygg

Planlagt ferdigstilt i 2022

Nybygg 144.000 m2, ombygging 13.636 m2

Budsjett 4 mrd DKK prisnivå 2009

 

Nytt Østfoldsykehus

Avsluttet oktober 2015

Nybygg 89.680 m2, hvorav 13.726 m2 psykiatri

Sluttkostnad 6,070 mrd NOK, prisnivå mars 2015.


Saken er hentet fra Byggfakta.no. Les originalartikkel her.