– En ledestjerne i helsesektoren

St. Olavs Hospital er tildelt Innovasjonsprisen for universell utforming (hovedprisen). – En ledestjerne i norsk og internasjonal helsesektor, sier Onny Eikhaug, Norsk design- og arkitektursenter. Prisen ble delt ut av inkluderingsminister Solveig Horne i Oslo 18. februar.

​– Vi går nå inn i en periode med flere eldre og færre yrkesaktive til å fylle jobbene. Universell utforming er et virkemiddel for å sikre den sosiale og økonomiske bærekraften i årene fremover, sa Horne under prisoverrekkelsen.  Ifølge statsråden bør vinnerprosjektet overbevise enhver kritiker om at universell utforming hører hjemme i god design og arkitektur.

– Helstøpt innovasjonsprosjekt

– St. Olavs Hospital er et helstøpt innovasjonsprosjekt, fra bestilling til ferdigstilling. Hensynet til pasienter, pårørende og sykehusmedarbeidere har bidratt til å forme alt fra uteområder og bygninger, til inngangspartier og etasjeplanlegging, og helt ned til den enkelte sengepost, sier Onny Eikhaug, programansvarlig i Norsk design- og arkitektursenter.

Byggingen av St. Olavs Hospital har tatt mange år, og gjennom hele prosjektet har hensynet til pasientene og andre brukere styrt alle valgene som er tatt. Dette er helt i tråd med regjeringens satsing på universell utforming, går det fram av begrunnelsen for prisen.

Statsråd Solveig Horne overrekker Innovasjonsprisen til direktør Bjørn Remen i Helsebygg Midt-Norge. Foto: Johnny Syversen

HOVEDPRISEN: Statsråd Solveig Horne overrekker Innovasjonsprisen til direktør Bjørn Remen i Helsebygg. Foto: Johnny Syversen.

Hva er Innovasjonsprisen?
Målet med Innovasjonsprisen for universell utforming er å løfte fram nyskapende løsninger og arealer som alle kan bruke. Totalt 48 av søknadene til prisen tilfredsstilte kriteriene, og av disse kåret juryen seks kategorivinnere: Bybanen i Bergen, Høgskolen i Bergen, Skatteetatens nettsider og en betalingsløsning utviklet av Melin Medical. Disse var også finalister til selve hovedprisen.

Universelt fra dag én

Direktør i Helsebygg Midt-Norge Bjørn Remen var stolt over at sykehuset gikk helt til topps i konkurransen.

– Vi har gjort grep fra dag én for å klare å etablere St. Olavs Hospital som en åpen bydel sentralt i Trondheim som er tilgjengelig for alle. Dette var lenge før dagens retningslinjer for universell utforming kom. Med rettesnoren «Bra for alle, nødvendig for noen» har vi sørget for at både sykehuset og områdene rundt er universelt utformede, sa Bjørn Remen.

Det nye universitetsykehuset i Trondheim har fått mye oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt – og har vunnet en rekke priser.

Les mer om Innovasjonsprisen, juryen og utdelingen