– Blir navet i norsk sykehusbygging

– Sykehusbygg vil danne navet som binder prosjekter sammen og skaper kontinuitet, uavhengig av geografisk plassering og tid, mener styreleder Steinar Frydenlund.

​Frydenlund holdt nylig foredrag under en konferanse om sykehusbygging i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening. Foredraget hadde tittelen «Sykehusbygg HF – hva skal vi oppnå?»
Se styrelederens presentasjon. 

Øvrige presentasjoner under konferansen i Bergen:

Sykehus fra fabrikk – er det brukbart? Kvalitet, funksjonalitet, fleksibilitet og teknikk v/Michael Ramm Østgaard, arkitekt, Momentum artkitekter

Rumrejsen år 2020 – vejen til et nyt universitetshospital i Køgev/Helle N. Gaub, projektdirektør og Henrik Villadsen, sygehusdirektør

Alle har en seng – må den være i et sykehus? Nytt fra arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan v/Andreas Moan, spesialrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet

Kvalitet i sykehus – har størrelsen betydning? v/Arne-Christian Mohn, leder i Norsk kirurgisk forening

Evidensbasert design i sykehus v/Roger Ulrich, professor i arkitektur ved Chalmers, Sverige

Lærdommer etter omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst. v/Tarald Rohde, seniorrådgiver, SINTEF

Nye byggeprosjekter på Haukeland v/Helge Bergmann, prosjektleder, Haukeland universitetssykehus