Nye Aker

Aker sykehus skal være et akuttsykehus med lokal, - område- og regionsfunksjoner for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), samt ha lokalsykehusfunksjoner innen somatikk. Rikshospitalet skal videreutvikles slik at regionale og nasjonale spesialiserte funksjoner samles i ett komplett regionsykehus.

​​Nøkkelinformasjon

Ikoner Nye Aker.JPG

Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen, på vegne av Helse Sør-​Øst RHF. Prosjektdirektør fra Sykehusbygg HF er Dag Bøhler, og konstituert prosjektsjef for Nye Aker er Rune Reinaas. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF.Les mer om prosjektet på HSØs egne hjemmesider her​


Fant du det du lette etter?