Miljø

Sykehusbygg HF er helseforetakenes utbyggingsorganisasjon og skal bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen prosjektering og bygging av sykehus i Norge. De siste årene har det skjedd store endringer innen miljøsatsingen i bygg- og anlegg. 

I en bransje som har store utfordringer på klima- og miljøområdet, gjør stadig flere smarte og energieffektive løsninger sitt inntog. Sykehusbygg vil i samarbeid med våre oppdragsgivere fremmevalg av miljøvennlige løsninger. Dette vil bli vurdert opp mot kost-nytte i et levetidsperspektiv for sykehusbyggene.  

Sykehusbygg er en stor offentlig aktør innen prosjektutvikling og bygging i Norge. Vår målsetning er at vi sammen med våre oppdragsgivere skal skape bærekraftige sykehusbygg for framtidens lavutslippssamfunn. Sykehusbygg skal tilby sine kunder miljøløsninger som forener krav om effektiv drift og et godt inneklima. Krav til miljø skal innarbeides og følges opp i alle prosjektfaser. 

Miljøoppfølgingsplanen for sykehusprosjekter bygger på sentrale anbefalinger i handlingsplanen fra Grønt Sykehus, prosjektrapport II og likelydende vedtak fattet av styrene i de 4 regionale helseforetakene (september 2013).  

Aktuelle dokumenter: 

Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter ​


Fant du det du lette etter?