Konseptprogram

Konseptprogram er et planleggingsverktøy som skal bidra til kunnskapsbasert planlegging av sykehus. Verktøyet brukes ved nybygg, men er også anvendelig ved ombygging eller påbygg av eksisterende bygg. 

Konseptprogram

Konseptprogram for akuttmottak - 2020.pdf

Konseptprogram bildediagnostikk - 2020

​Konseptprogram kan benyttes som et verktøy i alle planleggingsfaser, men det er spesielt aktuelt i konseptfasen. Verktøyet bidrar til å danne et felles utgangspunkt for planlegging og valg av løsninger ved å sammenstille forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, presentere konsepter for løsninger og tilgjengeliggjøre det for de som arbeider med planlegging av sykehus. 

Sykehusbygg HF har følgende konseptprogram under utvikling, med planlagt ferdigstillelse i 2021: 

  • Sengeområder
  • Operasjon 
  • Nyfødt intensiv 
Det finnes flere typer planleggingsverktøy som er utviklet for å bidra til bedre planlegging og utvikling av funksjonsområder i sykehus. Som et eksempel har Sykehusbygg HF et samarbeid med Centrum för vårdens arkitektur ved Chalmers tekniska högskola i Gøteborg, som har utviklet flere forskningsbaserte konseptprogram i samarbeid med Program för teknisk standard (PTS).Siden er under utvikling - mer informasjon kommer. 

Fant du det du lette etter?