Konseptprogram og kunnskapsgrunnlag

Konseptprogram og kunnskapsgrunnlag er planleggingsverktøy som skal bidra til kunnskapsbasert planlegging av sykehus. Verktøyet brukes ved nybygg, men er også anvendelig ved ombygging eller påbygg av eksisterende bygg. 

Konseptprogram og kunnskapsgrunnlag

​Konseptprogram og ulike kunnskapsgrunnlag kan benyttes som et verktøy i alle planleggingsfaser, men det er spesielt aktuelt i konseptfasen. Verktøyet bidrar til å danne et felles utgangspunkt for planlegging og valg av løsninger ved å sammenstille forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, presentere konsepter for løsninger og tilgjengeliggjøre det for de som arbeider med planlegging av sykehus. 

Konseptprogram

Konseptprogram for akuttmottak

Konseptprogram for bildediagnostikk

Kunnskapsgrunnlag

Planlegging av nyfødtintensiv - et kunnskapsgrunnlag


Sykehusbygg HF har følgende konseptprogram og kunnskapsgrunnlag under utvikling:

  • Sengeområder
  • Operasjon 

Det finnes flere typer planleggingsverktøy som er utviklet for å bidra til bedre planlegging og utvikling av funksjonsområder i sykehus. Som et eksempel har Sykehusbygg HF et samarbeid med Centrum för vårdens arkitektur ved Chalmers tekniska högskola i Gøteborg, som har utviklet flere forskningsbaserte konseptprogram i samarbeid med Program för teknisk standard (PTS).
Fant du det du lette etter?