Konseptprogram

Konseptprogram er et planleggingsverktøy som skal bidra til kunnskapsbasert planlegging av sykehus. Verktøyet brukes ved nybygg, men er også anvendelig ved ombygging eller påbygg av eksisterende bygg. 

​Konseptprogram kan benyttes som et verktøy i alle planleggingsfaser, men det er spesielt aktuelt i konseptfasen. Verktøyet bidrar til å danne et felles utgangspunkt for planlegging og valg av løsninger ved å sammenstille forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, presentere konsepter for løsninger og tilgjengeliggjøre det for de som arbeider med planlegging av sykehus. 

Sykehusbygg HF har følgende konseptprogram under utvikling, planlagt ferdigstillelse vil være 2020-2021: 

  • Sengeområder
  • Akuttmottak
  • Bildediagnostikk
  • Operasjon 
  • Nyfødt intensiv 
Det finnes flere typer planleggingsverktøy som er utviklet for å bidra til bedre planlegging og utvikling av funksjonsområder i sykehus. Som et eksempel har Sykehusbygg HF et samarbeid med Centrum för vårdens arkitektur ved Chalmers tekniska högskola i Gøteborg, som har utviklet flere forskningsbaserte konseptprogram i samarbeid med Program för teknisk standard (PTS). Lenkene nedenfor viser flere eksempler på konseptprogram og andre typer planleggingsverktøy. 


Fant du det du lette etter?