Fagområder

Her finner du fagstoff som er spesielt relevant for planlegging, bygging og forvaltning av sykehus. 

Arkitektur

Presentasjon fra ARCH konferansen - Evaluation of hospital ward layouts 2019

Bygg

Siden er under utvikling - informasjon kommer

Eiendom

Siden er under utvikling - informasjon kommer

Elektro

Siden er under utvikling - informasjon kommer

IKT

IKT i sykehusprosjekter

Teknologinotat 2.0 (2020)

Fagartikkel fra tidskriftet Overlegen (2019)

Eksempel - Leveranseoversikt og grensesnittmatrise

Veileder overordnet IKT - konsept

Veileder IKT - tidligfase (2020)

Kulturminnevern

Avhendingsstrategi

Logistikk

Logistikknotat

Miljø

Kravdokument energi og miljø

Offentlige anskaffelser

Rutiner offentlige anskaffelser Sykehusbygg HF

Spesialrom

Siden er under oppbygging - informasjon kommer

Fant du det du lette etter?