Kunnskapsbygging og erfaringsoverføring i Sykehusbygg HF

Dokumentet Kunnskapsbygging og erfaringsoverføring i Sykehusbygg HF med vedlegg  beskriver hvordan Sykehusbygg HF mener det er formålstjenlig å jobbe metodisk med kunnskapsbygging og erfaringsoverføring for å levere på samfunnsoppdraget og i tråd med eiernes forventninger, behov og rammer. 

Dokumentet er med andre ord svar på tildelt oppdrag fra eierne og forklarer og dokumenterer hvordan Sykehusbygg HF jobber i dag, samt hvordan foretaket ønsker å forsterke det systematiske arbeidet med utvikling og forvaltning av kunnskap, metoder og verktøy for bygg- og eiendomsrelatert sykehusplanlegging, herunder formidling av kunnskap

Dokumentet tilstreber å vise hvordan formålet som er besluttet for Sykehusbygg HF som sentral kunnskapsforvalter innen sykehusbygging i Norge, oversettes og virkeliggjøres i strukturert og konkret arbeidsmetodikk, prosessgjennomføring og delingskultur. 

Målsettingen er å dokumentere hvordan Sykehusbygg HF oppfatter og følger opp samfunnsoppdraget som er gitt oss, hvilke forutsetninger det gir for aktivitet, prioritering og tilganger, samt hvilke leveranser, verktøy og produkt eiere, kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter skal forvente. Innholdet i dette dokumentet og retningssetting for organisasjon, roller og struktur i foretaket, vil bli nærmere beskrevet når eierne har gitt sin tilslutning til de perspektiv og endringer som fremgår av dokumentet.

Les hele dokumentet her

Fant du det du lette etter?