Kombinasjonsbygg Sykehuset Namsos

Det legges viktige planer for framtidig drift i sykehuset som har sentral beliggenhet i Namsos by.

Status og framdrift
Sykehusbygg utarbeidet en idéfaserapport for et tilbygg på Sykehuset Namsos i 2015/2016. Tilbygget ble beskrevet å skulle inneholde kommunale aktiviteter med legevakt og noen kommunale døgnsenger, operasjonsstuer, og mulighet for sengeområder i de øverste etasjene. Det foreligger ikke en beslutning om oppstart av konseptfase pr. august 2019.

Oppdragsgiver:
Helse Nord-Trøndelag

Sykehusbyggs prosjektleder:
Liv Haugen

Fant du det du lette etter?