Regional sikkerhetsavdeling (RSA) Ila

Regional sikkerhetsavdeling (RSA) skal inneholde nasjonale og regionale sikkerhetsplasser, herunder regionalt kompetansesenter, sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (KPS).

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i møte 15.juni 2017 konseptrapporten for ny regional sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum. Regional sikkerhetsavdeling (RSA) skal inneholde nasjonale og regionale sikkerhetsplasser, herunder regionalt kompetansesenter, sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (KPS).

Samlokalisering med lokal sikkerhetsavdeling og avdeling for psykisk utviklingshemming og autisme (PUA) skal vurderes.

Lokalisering av regional sikkerhetsavdeling på Ila vil legge til rette for synergier gjennom tettere samarbeid mellom det psykiatriske fagmiljøet ved regional sikkerhetsavdeling og tilsvarende fagmiljø på Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Bygningsmassen ved Regional sikkerhetsavdeling på Dikemark er dårlig. Både bygningsmessig tilstand og manglende funksjonalitet gjør det nødvendig med et nybygg.

RSA skal ha 32 døgnplasser og er godkjent med en kostnadsramme (prisnivå januar 2017) på ca. 926 MNOK, inklusiv ikke-byggnær IKT.

Planprogram for RSA ble vedtatt i planutvalget i Bærum kommune 8. november 2018. Basert på vedtatt planprogram vil nødvendige arbeider knyttet til konsekvensutredninger og reguleringsplaner bli utført med målsetting om 1. gangs behandling våren 2019 og endelig behandling innen desember 2019.

Fakta om prosjektet

Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen, på vegne av Helse Sør-Øst RHF.

Prosjektdirektør fra Sykehusbygg HF er Dag Bøhler og prosjektsjef for regional sikkerhetsavdeling er prosjektsjef Rikard Tveiten


Fant du det du lette etter?