Radiumhospitalet

Radiumhospitalet er et spesialisert kreftsykehus og skal utvikles videre som dette. Det er besluttet å bygge et nytt klinikkbygg som erstatning for gamle og uhensiktsmessige lokaler. I tilknytning til Radiumhospitalet er det besluttet å etablere ett av landets to protonsentre.

Radiumhospitalet skal utvikle sin posisjon som faglig og forskningsmessig tyngdepunkt innen strålebehandling og medikamentell kreftbehandling.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 ble det besluttet at det første protonsenteret i Norge skal etableres ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, mens det andre skal etableres i Helse Bergen HF.

Nøkkelinformasjon

Radium2.png

Illustrasjon av nytt Radiumhospital

Illustrasjon fra forprosjektrapport 2019: nye og eksisterende bygg.  Henning Larsen Architects, AART Architects og Momentum Arkitekter. 

Konseptrapporten for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet ble godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017. Det nye klinikkbygget har samlet brutto areal på ca. 33 000 kvadratmeter, og prisjustert styringsramme for klinikkbygget (prisnivå januar 2018) er 3,057 mrd. I tillegg kommer overodnet IKT program med 242 mil.kr.

Skisseprosjekt for nytt protonsenter ble godkjent i styret i Helse Sør-Øst RHF 13.desember 2018. Senteret har bruttoareal på ca.9.000 m2 og skal etableres med tre bunkere, hvorav en skal brukes til forskning som senere skal kunne gjøres om til behandlingsrom. Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 1,711 mrd (prisnivå januar 2018). 

Klargjøringsarbeidene før bygging, inklusive omlegging av infrastruktur og riving og miljøsanering av deler av eksisterende bebyggelse, startet i mars 2018 og ble ferdigstilt i 2019. Grunnarbeidene startet i mai 2020. 

Forprosjektet startet i mars i 2019 og var ferdig høsten 2019. Prosjektet er nå i en gjennomføringsfase. Det er planlagt ferdigstillelse av hele anlegget i løpet av 2023. 


Illustrasjon inngang Radiumhospitalet

Illustrasjon fra forprosjektrapport 2019: Adkomstplassen og sengebygg. Illustrasjon: Henning Larsen Architects, AART Architects og Momentum Arkitekter. 

Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Prosjektdirektør fra Sykehusbygg HF er Dag Bøhler, og prosjektsjef for nytt klinikk- og protonbygg er Pål Høylie. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF.

Prosjektdokumenter

Forprosjektrapport

Skisseprosjektrapport

Hovedprogram del 1 - funksjonsprogram

Hovedprogram del 2 - overordnet teknisk program

Hovedprogram del 3 - utstyr

Hovedprogram del 4 - overordnet IKT-prosjekt


Fant du det du lette etter?