Nytt sykehus i Drammen

Byggestart for det nye sykehuset i Drammen var høsten 2019, prosjektet er nå i en gjennomføringsfase. Planen er at sykehuset skal kunne tas i bruk før sommeren 2025.

Om prosjektet

drammen.png

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen og Sande og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. 

Det skal etableres stråleterapi og ha integrerte lokaler for psykiatri. Det nye sykehuset skal ligge på Brakerøya og erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon og engasjert ressurser Sykehusbygg HF til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen. Prosjektdirektør fra Sykehusbygg HF er Arnstein Hodne. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med Vestre Viken HF. 


Fremdrift 

For nytt sykehus i Drammen er det valgt en modell med byggherrestyrte entrepriser for behandlingsbygg, poliklinikk, sengebygg og servicebygg i en kombinasjon med hovedentrepriser for adkomstbygg og psykiatribygg.  Hovedtyngden av prosjektering og kontrahering vil pågå i 2020-2022. For funksjonsutstyr vil hovedtyngden av anskaffelser gjennomføres i 2023 og 2024.

Pelearbeider, støping av fundamenter, råbygg og tett hus vil foregå i perioden våren 2020 til sommer 2022. Det er i planen avsatt ca. ett år fra sommeren 2024 til testing, innregulering, prøvedrift og virksomhetstester. Gradvis innfasing av driften er planlagt fra tidlig i 2025, og innfasing for full drift planlegges gjennomført i løpet av mai 2025.

Tidskritisk linje i prosjektet går gjennom grunnarbeider, etablering av stabil byggegrunn, graving, fundamentering, råbygg, tett hus, tekniske installasjoner, testing og forberedelser for drift.

Sentrale milepæler er følgende:

Milepælnsd.png

Prosjektdokumenter

Forprosjektrapport

Konseptrapport 

 

Mer informasjon


All informasjon om prosjektet og fremdriften ligger på Helse Sør-Øst sine nettsider, følg link her: 

Helse Sør-Øst

Se film av det nye sykehuset på Sykehusbyggs Youtubekanal: 

YouTube

Følg byggeprosessen på Brakerøya minutt for minutt via webkamera:

Kamera 1

Kamera 2

Fant du det du lette etter?