Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet er et spesialisert kreftsykehus lokalisert i Oslo. Sykehuset har både lokale, regionale og nasjonale funksjoner, samt mye forskning. Det er besluttet å bygge et nytt klinikkbygg og landets første protonsenter på Radiumhospitalet.


Radiumhospitalet skal utvikle sin posisjon som faglig og forskningsmessig tyngdepunkt innen strålebehandling og medikamentell kreftbehandling.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 ble det besluttet at det første protonsenteret i Norge skal etableres ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, mens det andre skal etableres i Helse Bergen HF.

Nøkkelinformasjon

rad21(2).png

133_RADIUM_bird.jpg

Foreløpig Illustrasjon: Henning Larsen, AART Architects, Momentum Arkitekter. 

Nytt klinikk- og protonbygg bygges på samme tomt som dagens Radiumhospital. Byggeprosessen foregår tett inntil eksisterende sykehus i drift. I 2019 ble det gjennomført rivning av ca. 22.000m2 bygningsmasse, og en omfattende omlegging av teknisk infrastruktur for å klargjøre tomten for byggeprosessen. Det bygges et nytt anlegg med påkoblingspunkter til eksisterende bygningsmasse, som fortsatt skal inngå i sykehuset.

Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Prosjektdirektør fra Sykehusbygg HF er Dag Bøhler, og prosjektsjef for nytt klinikk- og protonbygg er Pål Høylie. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF.Prosjektdokumenter

Forprosjektrapport

Skisseprosjektrapport

Hovedprogram del 1 - funksjonsprogram

Hovedprogram del 2 - overordnet teknisk program

Hovedprogram del 3 - utstyr

Hovedprogram del 4 - overordnet IKT-prosjektFant du det du lette etter?