Nybygg psykisk helse, Kristiansand (NPK)

Sørlandet sykehus skal samle akuttpsykiatri og døgnsengeposter for behandling av pasienter med psykisk sykdom i et nybygg på Eg i Kristiansand. Planlagt byggestart er våren 2020 og ferdigstilling er planlagt 2023.

Om prosjektet

NPK oppdatert.JPG

Bygget skal inneholde døgnbehandlingsplasser med 70 sengerom for psykiatrisk sykehusavdeling og 10 sengerom for Ungdomsklinikken. I tillegg skal nybygget inneho lde poliklinikk, kontorfunksjoner og akuttmottak.

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente 16. juni 2016 konseptrapporten for Nybygg psykisk helse Kristiansand, med vedtak om å videreføre konseptet til et forprosjekt. 

Skanska er kontrahert som totalentreprenør i en samhandlingskontrakt for å være med på å utvikle prosjektet fra oppstart forprosjekt.

Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektet på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Prosjeksjef fra Sykehusbygg HF er Lars Abrahamsen.

Prosjektdokumenter 

Forprosjektrapport 

Konseptrapport 

Fant du det du lette etter?