UNN Narvik

Nye UNN Narvik skal sikre bedre kvalitet på helsetjenestene, økt pasientsikkerhet, lengre åpningstider og kortere ventetid.

Om prosjektet 


Prosjektinfo UNN.JPG

Nytt sykehus i Narvik skal erstatte det gamle sykehuset på "sykehushaugen" i Narvik sentrum og bygningene i Håvik. Sykehuset skal samle tilbudet innen både fysisk og psykisk helse og rusbehandling i ett felles bygg. Det nye sykehuset skal bygges på Furumoen mellom Narvik sentrum og Hålogalandsbrua.

Helhetlig pasientforløp og pasientbehandling skal være førende prinsipper for valg av løsning for det nye sykehuset. Arealet skal tilrettelegge for flyt, god logistikk og gode arbeidsprosesser.

Prosjektdokumenter

Forprosjektrapport 

 

Les mer om prosjektet på UNNs hjemmesider 

Illustrasjonsbilde_Nye UNN Narvik.jpg

Illustrasjonsbilde: Architema


Fant du det du lette etter?