Nytt sikkerhetsbygg Østmarka 2022

Sykehusbygg HF er engasjert av St.Olavs hospital til å forestå prosjektledelsen av nytt sikkerhetsbygg på Østmarka i Trondheim. Sikkerhetsavdelingen ved St. Olavs hospital er i dag lokalisert på Brøset. Avdelingen tar hånd om de aller sykeste pasientene innen psykisk helsevern, og har 21 sengeplasser fordelt på tvangsinnlagte psykiske pasienter og pasienter som soner under særreaksjonen tvungen psykisk omsorg.


Om prosjektet

Det er NCC som er totalleverandør på det nye sikkerhetsbygget, som har en kostnadsramme på 436 millioner kroner. Sikkerhetsavdelingen skal bygges slik at det passer inn med resten av bebyggelsen på Østmarka. Arkitekter er Ratio Arkitekter  og Carlson Arkitekter, sammen med Schønherr som LARK. COWI har de rådgivende funksjonene.  Prosjektet er nå inne i igangkjøringsfasen.

Prosjektsjef er Bjørn Remen fra Sykehusbygg HF.

Les mer om prosjektet 

Nøkkelinformasjon 

Nøkkeltall 2021.jpegFant du det du lette etter?