Nytt sykehus i Drammen

Byggestart for det nye sykehuset i Drammen var høsten 2019, prosjektet er nå i en gjennomføringsfase. Planen er at sykehuset skal kunne tas i bruk før sommeren 2025.

Om prosjektet

Faktaboks NSD

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Drammen, Lier, Hurum, Røyken og Sande og ha områdefunksjoner for alle beboere innenfor hele Vestre Viken HF sitt dekningsområde.

Det skal etableres stråleterapi og ha integrerte lokaler for psykiatri. Det nye sykehuset skal ligge på Brakerøya og erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon og engasjert ressurser Sykehusbygg HF til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen. Prosjektdirektør fra Sykehusbygg HF er Arnstein Hodne. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med Vestre Viken HF. 


Bilder

Oversiktsbilde

Glassgaten. llustrasjon: Link Arkitektur, Ratio Arkitekter og Bølgeblikk Arkitekter.

illustrasjon

llustrasjon: Link Arkitektur, Ratio Arkitekter og Bølgeblikk Arkitekter.

Pasienthagen

Pasienthagen. llustrasjon: Link Arkitektur, Ratio Arkitekter og Bølgeblikk Arkitekter.

Glassgaten

Glassgaten. llustrasjon: Link Arkitektur, Ratio Arkitekter og Bølgeblikk Arkitekter.

Prosjektdokumenter

Forprosjektrapport

Konseptrapport 

 

Mer informasjon

All informasjon om prosjektet og fremdriften ligger på Helse Sør-Øst sine nettsider, følg link her: 

Helse Sør-Øst

Se film av det nye sykehuset på Sykehusbyggs Youtubekanal: 

YouTube

Følg byggeprosessen på Brakerøya minutt for minutt via webkamera på byggeplassen.

Fant du det du lette etter?