Nye Aker og Nye Rikshospitalet

I tråd med det langsiktige målbildet for Oslo universitetssykehus skal det bygges et stort akuttsykehus på Aker og et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Rikshospitalet.

Illustrasjoner

Illustrasjon til venstre av Nye Aker. Kred: Nye Aker. Illustrasjon til høyre av Nye Rikshospitalet. Kred: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet.

Les mer om prosjektet på helseforetakets egne sider ​

Fant du det du lette etter?