Akershus universitetssykehus HF - senter for psykisk helsevern

Ahus skal samle all sykehusbasert psykisk helsevern og opprette et nytt Senter for psykisk Helsevern for voksne i Lørenskog.       

Informasjon om prosjektet

Fakta Ahus psykisk helsevern

Styret i Helse Sør-Øst godkjente 26.11.2020 konseptrapport for det videre arbeidet.  Forprosjekt vil starte opp i januar 2022. 

Akershus universitetssykehus HF ønsker å samle all sykehusbasert psykisk helsevern på Norbyhagen i Lørenskog, i nærhet til foretakets somatiske virksomhet. Det skal etableres et nytt bygg med 50 døgnplasser integrert med dagens bygg for akuttpsykiatri med 73 plasser. Til sammen vil disse to byggene danne det nye Senter for psykisk Helsevern for voksne. Det nye senteret skal tilrettelegges for gode pasientforløp der tilgang til utearealer, fysisk aktivitet og gradvis tilpasning til livet utenfor sykehuset er vektlagt. 

Behandlingstilbudet for Barn og ungdom (BUP) samles også på Nordbyhagen med et godt tilrettelagt tilbygg til dagens Ungdomsklinikk.

Les egen sak på Akershus universitetssykehus egne sider


Fant du det du lette etter?