UNN Narvik

Nye UNN Narvik skal sikre bedre kvalitet på helsetjenestene, økt pasientsikkerhet, lengre åpningstider og kortere ventetid.

Om prosjektet 

Fakta UNN

​Nytt sykehus i Narvik skal erstatte det gamle sykehuset på "sykehushaugen" i Narvik sentrum og bygningene i Håvik. Sykehuset skal samle tilbudet innen både fysisk og psykisk helse og rusbehandling i ett felles bygg. Det nye sykehuset skal bygges på Furumoen mellom Narvik sentrum og Hålogalandsbrua.

Helhetlig pasientforløp og pasientbehandling skal være førende prinsipper for valg av løsning for det nye sykehuset. Arealet skal tilrettelegge for flyt, god logistikk og gode arbeidsprosesser.​

Prosjektleder fra Sykehusbygg HF er Åge Rødde.

Prosjektdokumenter

Forprosjektrapport 

 
Nye UNN Narvik.jpg

Fra byggeplassen 4.mars 2022 - Fotograf Tore Karlsen


Les mer om prosjektet på UNNs hjemmesider 
Fant du det du lette etter?