Nye Hammerfest sykehus (NHS)

Hammerfest sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark. Sykehuset er i dag et velfungerende sykehus som er godt vedlikeholdt, men mange av de tekniske anleggene er gamle og bør skiftes ut i løpet av en femårsperiode. Finnmarkssykehuset HF har engasjert Sykehusbygg HF som prosjektleder for det nye sykehuset.

Om prosjektet 

 
tidslinje


Nye Hammerfest sykehus er planlagt med ca 88 senger, 35 poliklinikk- og spesialrom og 7 rom for røntgen og radiologi. Sykehuset skal samlokaliseres med «nytt helsehus somatikk og psykisk helsevern» som skal etableres av Hammerfest Kommune. I tillegg vil Norges arktiske universitet (UiT) å etablere helseutdanningen integrert med sykehuset. Sykehuset skal bygges på ny tomt på Rossmolla med følgende arealfordeling:

  • Hammerfest sykehus ca 25.000 m2
  • Universitetsformål ca 3.000 m2
  • Nytt helsehus og parkeringsplass ca 5000 m2

Forprosjektet for Nye Hammerfest sykehus ble startet opp høsten 2018. Det ble skrevet kontrakt med Consto AS med underliggende rådgiverteam på forprosjektfasen. Avtalen med Consto AS inneholdt en opsjon for totalentreprise, og et enstemmig styre vedtok å utløse denne opsjonen i mars 2020. KOntrakt om totalentreprise ble underskrevet 28.april 2020 mellom Contsto AS og FInmarkssykehuset HF, og detaljprosjekteringer startet umiddelbart.

Sykehusbygg HF har hatt prosjektledelsen i idéfasen, konseptfasen og i forprosjektet. Prosjektledelse og utstyrsanskaffelser frem til innflytting inngår også i kontrakten.

Dronebilde NHS

Dronebilde over byggingen av nytt sykehus i Hammerfest, fra februar 2022. Foto: Polarnatt/ Finnmarkssykehuset.

Prosjektdokumenter 

Forprosjektrapport

Konseptrapport

Idéfaserapport


Hovedinngangen ved Hammerfest sykehus

Illustrasjon av hovedinngangen ved nye Hammerfest sykehus


Les mer på Finnmarkssykehusets egne nettsider


Fant du det du lette etter?