Nytt sikkerhetsbygg Østmarka

Sykehusbygg HF ble engasjert av St.Olavs hospital til å forestå prosjektledelsen av nytt sikkerhetsbygg på Østmarka i Trondheim. Sikkerhetsavdelingen ved St. Olavs hospital har vært lokalisert på Brøset i mange år. Avdelingen tar hånd om de aller sykeste pasientene innen psykisk helsevern, og har 21 sengeplasser fordelt på tvangsinnlagte psykiske pasienter og pasienter som soner under særreaksjonen tvungen psykisk omsorg. Når det nye Sikkerhetsbygget står klart til drift flyttes disse pasientene over fra dagens lokaler på Brøset.


Om prosjektet

Det er NCC som har vært totalleverandør på det nye Sikkerhetsbygget, som hadde en kostnadsramme på 436 millioner kroner. Sikkerhetsavdelingen er bygget slik at den passer inn med resten av bebyggelsen på Østmarka - som befinner seg i et vernet kulturlandskapområde med strenge krav til videre utbygging. Arkitektene har vært Ratio Arkitekter  og Karlson Arkitekter, sammen med Schønherr som LARK. COWI har hatt de rådgivende funksjonene. Prosjektet ble overlevert til byggherre St. Olavs hospital 21.september 2021, og hadde offisiell åpning 27.10.2021.

Prosjektsjef fra Sykehusbygg HF har vært  Bjørn Remen 

Les mer om prosjektet 

Nøkkelinformasjon 


fakta 
Fant du det du lette etter?