Prosjekt Nye Aker

Nye Aker vil være lokalsykehus for en stor del av Oslos befolkning innen somatikk, og vil inneholde psykisk helsevern for voksne og barn og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for hele befolkningen i Oslo.

Forprosjektrapporten for Nye Aker ble ferdigstilt i oktober 2022, den inngår som en del av samlet leveranse for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 

Aker.png

Nærmere informasjon om webinaerets innhold kommer.

Fant du det du lette etter?