Evalueringsmetodikk – hvordan evaluerer vi sykehusbyggprosjekter?

I dette webinaret presenteres Sykehusbygg HFs evalueringsmetodikk basert på Veileder for tidligfasen, og vi vil vektlegge hvordan etterevaluering av kliniske områder i sykehus gjennomføres ca. 3 år etter innflytting.

Evalueringsmetodikk – hvordan evaluerer vi sykehusbyggprosjekter?


I Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter står det:

For at nye sykehusprosjekter skal bidra til kunnskapsbasert og framtidsrettet utvikling av sykehus, vil det være nødvendig at prosjektene evalueres. I forbindelse med prosjektinnramming skal det settes av midler, som del av kostnadskalkylen, til en før- og etterevaluering av byggeprosjektet.
 
I webinaret presenteres Sykehusbygg sin evalueringsmetodikk, basert på Veileder for tidligfasen, og vi vil vektlegge hvordan etterevaluering av kliniske områder i sykehus gjennomføres ca. 3 år etter innflytting. Vi vil også komme med forslag til hvordan førevaluering kan gjennomføres i byggeprosjekter.
 
Forelesere:
Unni Dahl og Lilian Leistad jobber som sykehusplanleggere i Sykehusbygg HF innenfor fagområdet analyse, framskrivning og evaluering.
                                               
Lillian Leistad, sykehusplanlegger

Lilian Leistad, sykehusplanlegger

Unni Dahl, sykehusplanlegger

Unni Dahl, sykehusplanlegger
Fant du det du lette etter?