Alta Nærsykehus

Alta nærsykehus realiseres ved en utvidelse og ombygging av nåværende Alta helsesenter i et samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og Alta kommune.

Nærsykehuset skal i første rekke betjene pasienter i kommunene Alta, Kautokeino og Loppa og er en betydelig utvidelse av spesialisthelsetjenestetilbudet i Vest-Finnmark både innenfor somatikk og psykiatri

Prosjektet omfatter et nytt tilbygg (ca 4.000 kvm) og noe ombygging av eksisterende arealer. Det etableres ny CT, MR og 1 stk operasjonsstue. Røntgen og fødestue er inkludert i nye lokaler og med nytt utstyr.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med Harald Nilsen AS som totalentreprenør.

Fakta om prosjektet

  • Oppdragsgiver: Finnmarkssykehuset
  • Fase: Gjennomføringsfase
  • Størrelse: 4000 m2
  • Prosjektkostnad (P50):  453 mill.
  • Byggestart: Q3 2017
  • Ferdigstilling: Q4 2019
  • Rolle Sykehusbygg HF: Prosjektledelse i samarbeid med FIN
  • Prosjektleder: Christian Brødreskift


Fant du det du lette etter?