Jobb i Sykehusbygg
Sykehusbygg HF er en fremoverlent arbeidsplass bestående av kompetente og profesjonelle medarbeidere med høyt samfunnsengasjement.

Jobb i Sykehusbygg


Vi har vokst raskt siden oppstarten i 2014, og har i dag rundt 160 ansatte hvorav halvparten jobber ved hovedkontoret i Trondheim. Vi er forøvrig lokalisert i Oslo, Drammen, Stavanger, Hjelset og Kristiansand.

 


Ledige stillinger i Sykehusbygg HF:


BIM-ansvarlig

BIM-ansvarlig skal være en strategisk og teknisk støtteressurs for prosjektledelsen for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Funksjonen har ansvar for å følge opp at det utvikles en BIM-modell i henhold til de mål og forutsetninger som er lagt til grunn for BIM i prosjektene, og at det etableres rutiner og verktøy i henhold til prosjektenes målsetting for bruk av BIM

Søknadsfrist 22.09.2021

Les mer om stillingen, og søk her​


Prosjektsjef RSA Regional sikkerhetsavdeling (RSA)   ​

Prosjektsjef RSA skal lede gjennomføringen av prosjekt fra oppstart for prosjekt til bygget er ferdig og overlevert til Oslo universitetssykehus HF. Det er lagt til grunn at prosjektet gjennomføres via en totalentreprise med samspill, og kontrakt med totalentreprenør planlegges inngått primo 2022.

Søknadsfrist 26.10.2021

Les mer om stillingen, og søk her​

Områdeledere

Vil du være med å bygge framtidens sykehus i Oslo?
Helse Sør-Øst RHF har besluttet at Oslo universitetssykehus HF skal videreutvikles med ett samlet regionsykehus med noen lokalsykehusfunksjoner på Gaustad (Nye Rikshospitalet), et nytt stort akuttsykehus på Aker og et spesialisert kreftsenter på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en ny regional sikkerhetsavdeling på Ila.

Vi søker områdeledere for
VVS (1)
Elektro (1)
Prosjektering (2)
Prosjektstøtte (1)

Områdelederne skal ha ansvar for ledelse av de respektive utbyggingsområdene med ansvar for å organisere, bemanne og lede området i gjennom­føringen av prosjektet.

Søknadsfrist 26.10.2021

Les mer om stillingene, og søk her​


Utstyrsplanlegger

Sykehusbygg søker nå etter en erfaren utstyrsplanlegger som vil ha en sentral rolle i planlegging og anskaffelse av utstyr i sykehusbyggeprosjekter. 


Søknadsfrist: 30.09.2021

Les mer om stillingen, og søk her​


Prosjektleder IKT

​Sykehusbygg søker nå etter en erfaren prosjektleder/konsulent innen IKT som vil ha en sentral rolle i planleggingen av IKT-løsninger til nye sykehus, i tett samarbeid med helseforetakene, entreprenører i byggeprosjektet samt med regionale IKT-enheter.

Søknadsfrist 30.09.2021

Les mer om stillingen, og søk herFølg oss gjerne på LinkedIn, Facebook og Instagram for å holde deg orientert når vi lyser ut ledige stillinger!


Fant du det du lette etter?