Jobb i Sykehusbygg
Sykehusbygg HF er en fremoverlent arbeidsplass bestående av kompetente og profesjonelle medarbeidere med høyt samfunnsengasjement.

Jobb i Sykehusbygg

Vi har vokst raskt siden oppstarten i 2014, og har i dag rundt 170 ansatte hvorav halvparten jobber ved hovedkontoret i Trondheim. Vi er forøvrig lokalisert i Oslo, Drammen, Stavanger, Hjelset og Kristiansand.

 


Ledige stillinger i Sykehusbygg HF


​Leder for utbyggingen av Nye Aker

Den aktuelle kandidaten skal lede gjennomføringen av prosjekt nytt sykehus på Aker fra godkjent forprosjekt til bygget er ferdig og overlevert til Oslo universitetssykehus HF. Forprosjektet skal ferdigstilles i oktober og er planlagt behandlet av styret i HSØ i desember 2022.  Reguleringsplanen gjennomføres som statlig plan.  

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 1. juni 2022

Les mer, og søk her​


Vil du jobbe med testledelse og ny teknologi i fremtidens sykehus?​

​​Sykehusbygg HF har ansvar for å planlegge og koordinere nødvendige teknologileveranser i tett samarbeid med de ansatte i helseforetakene, Sykehuspartner HF, leverandører, rådgivere og entreprenører i byggeprosjektene. Vi oppbemanner prosjektene og har behov for testledere IKT.

Arbeidssted: Oslo

​Søknadsfrist: 6. juni 2022

Les mer, og søk her​


Vil du jobbe med prosjektledelse og ny teknologi i fremtidens sykehus?

Sykehusbygg HF har ansvar for å planlegge og koordinere nødvendige teknologileveranser i tett samarbeid med de ansatte i helseforetakene, Sykehuspartner HF, leverandører, rådgivere og entreprenører i byggeprosjektene. Vi oppbemanner prosjektene og har behov for prosjektledere IKT.

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 6. juni 2022

Les mer, og søk her


Vil du være med å lede et unikt byggeprosjekt?

Vi søker nå en prosjektleder integrering til prosjektet Senter for psykisk helse på Øya i Trondheim. Byggingen av senteret skal gjennomføres som et samhandlingsprosjekt med bruk av integrert prosjektleveranse (IPL), en treparts alliansekontrakt med rådgivere og entreprenører.
IPL er en leveringsmodell for komplekse byggeprosjekter fokusert på å etablere ett felles team av prosjekterende, byggere og eier, gjennom samordnede insentiver, kultur og kontraktstruktur. 

Arbeidssted: Trondheim

Søknadsfrist: 6. juni 2022

Les mer, og søk herVil du bli med å utvikle HR-funksjonen i Sykehusbygg HF?

Vår organisasjon er i stor vekst, og vårt HR-team trenger flere HR-rådgivere med solid erfaring fra utvikling av HR- og organisasjonstjenester. Som en del av HR-teamet vil du jobbe med utvikling, innføring og forvaltning av tjenester i tett dialog med interne og eksterne samarbeidspartnere og kolleger.

Arbeidssted: Trondheim

Søknadsfrist: 6. juni 2022

Les mer, og søk her​

Vil du bruke din juridiske kompetanse i noen av landets største og mest kompliserte byggeprosjekter?​

Sykehusbygg har satt søkelyset på forenkling av arbeidsprosesser, og jobber aktivt for å standardisere og digitalisere oppgaveløsningen i foretaket, og i de prosjektene som til enhver tid er i gjennomføring.  På det juridiske området er det potensiale for å hente ut gevinster gjennom standardisering og erfaringsoverføring mellom prosjekter, og det er store muligheter for å utvikle fagområdet.  

Arbeidssted: Trondheim

Søknadsfrist: 16.juni 2022

Les mer, og søk her​...følg oss gjerne på LinkedIn​, Facebook​ og Instagram​ for å holde deg orientert når vi lyser ut ledige stillinger!Fant du det du lette etter?