Gjennomføring

 

Sykehusbygg skal kunne påta seg byggherrefunksjonen for gjennomføring av byggeprosjekter. Dette betyr at foretaket skal ha kompetanse som kan lede hele prosessen fra prosjektering og bygging til idriftsetting.

I denne enheten vil det også være spesialkompetanse som kan bistå i enkeltprosjekt og ta seg av spesifikke oppgaver i et byggeprosjekt under gjennomføring.

 

 

Spesialisthelsetjenesten er organisert i over 30 helseforetak

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
MERK NY POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev