Gjennomføring

Gjennomføring av byggeprosjekter er oppgaven for denne enehten – fra prosjektering til bygging og idriftsetting.

Sykehusbygg skal kunne påta seg byggherrefunksjonen for gjennomføring av byggeprosjekter. Dette betyr at foretaket skal ha kompetanse som kan lede hele prosessen fra prosjektering og bygging til idriftsetting.

I denne enheten vil det også være spesialkompetanse som kan bistå i enkeltprosjekt og ta seg av spesifikke oppgaver i et byggeprosjekt under gjennomføring.

Lars Abrahmsen er fungerende leder for enheten

 

Spesialisthelsetjenesten er organisert i over 30 helseforetak

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
MERK NY POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo

 

Sykehusbygg på Facebook
Sykehusbygg på Twitter
Sykehusbygg på LinkedIn
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev