Fellesoppgaver

Sykehusbyggs enhet for fellesoppgaver arbeider med utvikling av modeller, standarder, veiledere, metoder og verktøy for nye sykehus. Arbeidet foregår i nær kontakt med Sykehusbyggs samarbeidspartnere.

Dette området omfatter oppgaver som kan ha felles nytte for Sykehusbygg, regionforetakene og helseforetakene. Analyser av utviklingstrender for alle faser i et sykehusprosjekt er vesentlig her.

Felles metoder for evaluering av sykehusprosjekter er også viktig for å sikre kompetanse og erfaring i i ny utbygging.

 

Spesialisthelsetjenesten er organisert i over 30 helseforetak

 

Standard konkurranse- og kontraktsunderlag
Krav til Digitalisering og dokumentasjon

Dokumentene har blitt samlet på Verktøy og dokumenter

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
MERK NY POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo
Telefon: 468 49 323

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev