Seminar: Muligheter med digitalisering og BIM i et virksomhetsperspektiv

Velkommen til nasjonalt BIM-seminar i Bergen 30. mai 2018

Formålet med seminaret er å synliggjøre de strategiske og praktiske sidene ved å ta i bruk både digitalisering og bygningsinformasjonsmodellering (BIM) fullt ut – også i en ordinær driftssituasjon.

Seminaret er for beslutningstagere på klinikk- /eiendomssjef-nivå, og andre i spesialisthelsetjenesten som ønsker innsikt i tematikken fra et overordnet perspektiv.

Program

  • Introduksjon til seminaret
  • Digitalisering og BIM i et virksomhetsperspektiv
  • Crashkurs i BIM – BIM i bruk
  • Sammenhengen mellom BIM og generell digitalisering
  • Teknologisk utvikling – sensorteknologi og robotifisering
  • Den nasjonale strategien for digitalisering og BIM
  • Modeller for å implementere BIM i virksomheten
  • Diskusjon / konklusjoner / videre framdrift

Deltakeravgift: 1000,-inkl. lunch.

Tidspunkt: 30. mai kl 09.00 – 16.00

Sted: Hotell Scandic Byparken, Christies gate 5-7, 5015 Bergen

Påmeldingsfrist: 27. april.

Overnatting: Eventuell overnatting ordner den enkelte med selv. Det er festspill i Bergen den aktuelle uka, så hotellkapasiteten er vanskelig. Sykehusbygg har derfor reservert et antall rom på Scandic Byparken, telefon 55 54 56 00. Oppgi referansenummer 46568592 for å få tilgang til disse rommene. 

Spørsmål angående programmet kan rettes til Kjell.Ivar.Bakkmoen@sykehusbygg.no.

Spørsmål angående påmelding kan rettes til Lillian.Henriksen@sykehusbygg.no.

Vel møtt!

Påmeldingsskjema Nasjonalt BIM-seminar Bergen 30. mai 2018

Ved avmelding av konferansen etter 20. mai, må hele deltakeravgiften betales.

Fornavn:*
Etternavn:*
Virksomhet:*
Orgnummer: *
Telefon:*
E-mail:*
Fakturaadresse:*
Faktura merkes:*
Særlige behov (allergier o.a.) + øvrige beskjeder:


Del på Facebook Del på Twitter Del på mail